Vi erbjuder moderna hemsidor åt företag i utveckling

Från start till mål

Vi tar ansvar för hela processen. Från domänregistrering, till färdig produkt samt allt dessemellan men så även efter leverans.

Utbildning/Support

Oavsett vilken hemsida du köper av oss så ingår en grundläggande utbildning av sidans funktionalitet samt kringliggande support.

Pris enligt överenskommelse

Priset påverkas av dina önskemål och behov. Din webbsida byggs sedan till ett överenskommet, fast pris, där inga övriga kostnader tillkommer.

Nöjd kundgaranti

För oss står du som kund i fokus. Inget projekt är avslutade, så heller fakturerat, innan du som kund är helt nöjd.

Moderna hemsidor, vad är det?

Mobilanpassade

Tillgänglig för alla typer av besöksenheter. Beroende på om en besökare använder dator, surfplatta eller smartphone, anpassar sig hemsidan så att läsupplevelsen blir så rik och komplett som möjligt.

Användarvänliga

På mindre än 10 sek ska du fånga  besökares intresse ! 
I fokus står kunden och svar på frågor om varor alt. tjänster som denne eftersöker.  

”Less is More!”

De Gillas av Google

Sökoptimering (SEO) är olika metoder som tillämpas på en hemsida för att besökare, utifrån deras valda sökord, skall kunna hitta Er hemsida så snabbt som möjligt på ett konkurrenskraftigt internet. 

Hur skaffar jag en modern hemsida?

Funderar du på att skaffa dig en hemsida är det naturligtvis många frågor som följer med. Nedan gör vi ett försök att svara på några av dem. Du ges här även tips om saker som du själv kan tänka på innan en eventuell kontakt med oss. 

Du är självklar välkommen att höra dig av direkt till oss så kan vi i lugn och ro gå igenom sådant som du undrar över.

Gör en behovsanalys

Omfattning i storlek? Antal sidor?

Nya kunder? Informationskanal? Försäljning? 

Inloggning? Bokning? Webbshop?

Hur ser vår grafiska profil ut? Hur vill vi att den skall se ut?

Finns behov av framtida underhåll och utveckling? 

Finns behov av framtida underhåll och utveckling? 

Arbetsprecessen

Berätta dina önskemål och behov. Vill du uppdatera befintlig hemsida eller ha en nyproduktion? Vill du kunna sköta din hemsida själv i fortsättningen eller låta oss göra det åt dig?

Vi etablerar en hemsideadress eller flyttar en redan befintlig sådan. Om behov finns skapas logotype, bilder och text hanteras. Vid redan befintligt material, mailas detta till oss.

Tidigt i skaparprocessen ges ett designförslag som möjliggör eventuella tillägg eller revideringar. När du som kund, godkänt designförslaget påbörjas arbetet.

Design och granskning går hand i hand. Du som kund, kommer därför att löpande kunna följa med under utvecklingen av din nya hemsida via en sk. ”spöklänk”.

När du är nöjd med hemsidan etableras den på internet och dess existens anmäls till de största sökmotorerna. Nu sker även utbildning i  funktionalitet, underhåll och uppdatering vid behov.

Som kund hos oss är du alltid garanterad kostnadsfri support efter levererad produkt. 

Vad kostar moderna hemsidor?

Att sätta pris på moderna hemsidor är oerhört svårt då kostnaden varierar utifrån kundens önskemål och behov.  Det du som kund däremot kan garanteras, är att när överenskommelsen om hur just Din hemsida skall utformas, finns inga extra kostnader. 

Vad ingår alltid?

Behovsanalys

Designförslag

Granskning / Revidering av designförslag

Grundläggande SEO

Test / Publicering

Utbildning / Support

Nöjd Kundgaranti

Vad påverkar kostnaden?

Önskemål och behov

Nyetablering / Omarbetning av hemsida

Befintligt / Avsaknad av, material, text och bilder

Befintligt / Avsaknad av, grafisk profil, Logotype?

Utarbetning av mallstruktur för egen utveckling

Utökade önskemål utöver tidigare överenskommelser

Önskemål om Underhåll / Support, över tid

Hur sköter jag en modern hemsida?

Moderna hemsidor skall kunden själv (om de vill) kunna hantera. Vi arbetar i huvudsak med WordPress som har kommit att bli världens största och mest populära system för hemsidor. Inga större tekniska  förutsättningar krävs för att, du som kund själv skall kunna, göra ändringar av innehållet på din nya hemsida. 

Med en sida byggd i WordPress kan du undkomma dyra kostnader i form av uppdateringar av bild- och -textmaterial. Du ges även möjlighet att själv hålla din hemsida levande med aktuell information, nyheter och bilder utefter evenemang, säsong, realisation eller annat önskvärt.  

Vi utbildar Dig!

Behovsanalys


Behovsanalys


Behovsanalys


Behovsanalys


Behovsanalys


Behovsanalys


Skomakarn´s barn...webbsidan är under bearbetning!