Proffesionella Hemsidor

Varför bör ditt företag ha en modern hemsida?

Marknadsföring

Att ha en modern hemsida bör vara en självklarhet för alla företag idag. Internet är ett av de snabbast växande marknadsföringsverktyg som ökar din möjlighet att nå ut till fler kunder samt underhålla din redan befintliga kundgrupp.

Fler surfar mobilt

Mer än hälften (53%) av allt surfande sker via mobila enheter så som smarta telefoner och surfplattor. För att minimera förlusten av besökare och potentiella kunder är den naturliga lösningen en responsiv, dvs.mobilanpassad hemsida.

Proffesionellt intryck

Idag söker de flesta efter information på nätet innan de gör ett köp av en vara eller tjänst. Din hemsida är ofta det första som dina kunder kommer i kontakt med. Har ni ingen hemsida, eller en omodern sådan, kan dina potentiella kunder välja ett annat företag.

Från Idé till färdig webbproduktion

Läs våra enkla steg till en "Modern Hemsida"!

En Modern Hemsida Är


Responsiv

En responsiv hemsida är tillgänglig för alla typer av besöksenheter. Beroende på om en besökare använder dator, surfplatta eller smartphone, anpassar sig hemsidan så att läsupplevelsen blir så rik och komplett som möjligt.

Lättöverskådligt

Du har mindre än 10 sek på dig för att fånga dina besökares intresse!
"Less is More". I fokus står kunden och de svar på frågor om varor alt. tjänster som denne eftersöker.

Sökoptimerad

Sökoptimering är olika metoder som tillämpas på en hemsida för att besökare, utifrån deras valda sökord, skall kunna hitta Er hemsida så snabbt som möjligt på ett konkurrenskraftigt internet.

Ta del av och inspireras av våra senaste project

Hur skaffar Ni en hemsida?

Kontakta oss

Berätta dina önskemål och behov. Vill du uppdatera befintlig hemsida eller ha en nyproduktion? Vill du kunna sköta din hemsida själv i fortsättningen eller låta SanDesign göra det åt dig?

Uppstart

Vi etablerar en hemsideadress eller flyttar en redan befintlig sådan. Om behov finns skapas logotype, bilder och text hanteras. Vid redan befintligt material, mailas detta till oss.

Designförslag

Tidigt i skaparprocessen ges ett designförslag som möjliggör eventuella tillägg eller revideringar. När du som kund, godkänt designförslaget påböjas arbetet.

Design/Granskning

Design och granskning går hand i hand. Du som kund, kommer därför att löpande kunna följa med under utvecklingen av din nya hemsida via en sk. "spöklänk".

Etablering/Anmälan

När du är nöjd med hemsidan etableras den på internet och dess existens anmäls till de största sökmotorerna. Nu sker även utbildning i underhåll och uppdatering vid behov.

Uppföljning

Självklart sker en uppföljning där vi vill höra dina synpunkter (eller andras) på din nya hemsida. Vi är aldrig mer än ett mail eller samtal bort. Tveka inte att höra dig av om du vill ha hjälp.

Tidigare Projekt